Spermatogeneza u młodych tchórzy hodowlanych

Spermatogeneza u młodych tchórzy hodowlanych rozpoczyna się na dwa miesiące przed okresem kopulacyjnym, u starszych znacznie wcześniej. Na termin ten wpływa również kondycja samców i warunki, w jakich są utrzymywane (np. niedostateczne oświetlenie fermy opóźnia go). Samce, podobnie jak samice, użytkuje się rozpłodowo najczęściej 3-4 lata.

Czytaj dalej

Należy także pamiętać o prowadzeniu dokumentacji hodowlanej

Należy także pamiętać o prowadzeniu dokumentacji hodowlanej. Jesień (23 wrześmia – 21 griadmla). Po okresie pogodnej, słonecznej jesieni następują dni pochmurne deszczowe i mgliste, niekiedy w listopadzie zdarzają się spadki temperatury poniżej zera. Skraca się również dzień świetlny. U tchórzy hodowlanych, podobnie jak u innych mięsożernych, okres jesieni jest przerwą w rozpłodzie jest to tzw. okres spokoju, poprzedzający okres przygotowawczy do rozpłodu. Do czasu oceny licencyjnej, przeprowadzanej późną jesienią, zwierzęta muszą uzyskać kondycję hodowlaną.

Czytaj dalej

Wzrost wartości

Miarą skuteczności selekcji jest postęp hodowlany, tj. różnica poziomu danej cechy w dwóch kolejnych pokoleniach uzyskana na skutek selekcji, która spowodowała korzystną zmianę frekwencji genów u potomstwa zwierząt wybranych na remont stada. Postęp hodowlany zależy od ostrości selekcji oraz odziedziczalności danej cechy. Przez odziedziczalność rozumiemy stopień, w jakim wartość genotypowa danej cechy zależy od jej uwarunkowania genetycznego (Radomska, 1982). Oszacowanie odziedziczalności cech u zwierząt futerkowych jest jednak trudne, a w obecnych systemach hodowli prawie niemożliwe do uwzględnienia w pracy hodowlanej (Maciejowski, Jeżewska, 1984).

Czytaj dalej

Skóra zaliczona do kategorii drugiej

Skóra zaliczona do kategorii drugiej ma włosy puchowe średnio gęste, włosy pokrywowe równomiernie rozmieszczone. Dopuszcza się sine plamy na obrzeżu skóry, lekkie rozrzedzenie włosów pokrywowych na bokach, mniej wyraźny połysk włosów pokrywowych.

Do trzeciej kategorii zalicza się skóry nie w pełni dojrzałe, z dużą liczbą sinych plam na mizdrzę, nawet w części grzbietowej i brzusznej, o okrywie włosowej rzadkiej (płaskiej). Włosy pokrywowe na stronie grzbietowej i brzusznej są nie wyrośnięte, matowe, bez połysku.

Czytaj dalej

Rozpoznanie zdrowia zwierzęcia

Umiejętność wczesnego rozpoznawania choroby zwierzęcia jest bardzo ważna, gdyż tylko wtedy można liczyć na skuteczne leczenie. Zbyt późne rozpoczęcie leczenia pogarsza w znacznym stopniu wyniki stosowanej terapii. Wczesne rozpoznanie choroby jest szczególnie ważne w przypadku chorób zakaźnych, gdyż wczesne odizolowanie chorego zwierzęcia, stanowiącego źródło zakażenia, pozwala znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

Czytaj dalej